Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.gbpbestwina.eu

 

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 20.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.2021

 

Status pod względem zgodności :

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej:

 

Filmy nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Materiały audio nie posiadają transkrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Część fotografii oraz galerii zamieszczonych na stronie nie posiada opisów;

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

W chwili obecnej trwają prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej częściowo z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ukończenie nowej strony internetowej planowany jest na koniec czerwca 2021

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnościami:

  • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło żółte i białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter
  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie
  • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
  • możliwość zmiany wielkości liter.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności:

 

Oświadczenie sporządzono dnia 20.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie, ul. Szkolna 8,43-512 Bestwina

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Szkolnej. Z poziomu ulicy do budynku prowadzą w dół do przyziemia schody z podjazdem szynowym dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi prowadzące do obiektu otwierają się na zewnątrz. Po wejściu przechodzimy do dużego przestrzennego holu, w którym znajduje się salonik prasowy.  Z holu prowadzą drzwi do czytelni i wypożyczalni. Znajdują się także toalety z czego jedna jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zarówno z czytelni jak i wypożyczalni można przejść do magazynu i pomieszczenia socjalnego. Biuro dyrektora i księgowość znajduje się w przedsionku na prawo od wejścia głównego.

 

 

 

Dostępność korytarzy i schodów:

Schody znajdują się tylko przy wejściu głównym.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Podjazd przed wejściem głównym,  wejścia do wypożyczalni dla dorosłych i dzieci, czytelni – drzwi otwierane w razie potrzeby obie części. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej /głosowej o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących . Brak pętli indukcyjnej.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. Parking wspólny dla Biblioteki i Przedszkola.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

 

GBP w Bestwinie filia w Bestwince

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Dworkowej. Biblioteka usytuowana jest rogowej części budynku szkoły. Wejście przez bramę otwartą w godzinach pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego , a bramka w godzinach pracy Biblioteki. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno bezpośrednio do biblioteki, drugie przez szkołę. Wejście przez szkołę jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki prowadzą schody bez podjazdu/rampy/windy. Wchodząc do biblioteki trzeba pokonać 3 drzwi. Pierwsze prowadzą do przedsionka, drugie do małego korytarzyka, trzecie do pomieszczenia bibliotecznego.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Brak windy, podjazd tylko przy wejściu przez szkołę,  toaleta dla osób niepełnosprawnych, na terenie szkoły.  

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej /głosowej o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących . Brak pętli indukcyjnej. Obsługa niepełnosprawnych ruchowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak parkingu.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

 

 

 

Kontakt z Biblioteka w Bestwince  jest możliwy poprzez:

 

Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny: (32) 214 63 55

 

GBP w Bestwinie filia w Janowicach

 

 Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Janowickiej. Biblioteka usytuowana jest rogowej części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, obok sklepu. Wejście bezpośrednio do biblioteki. Do budynku jest jeszcze wyjście ewakuacyjne z tyłu budynku, do którego prowadza schodki. Wejście z przodu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie jest w całości otwarte, z możliwością poruszania się na wózku. Z tyłu czytelni znajduje się pomieszczenie gospodarcze. Toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Pomieszczenia są na parterze nie ma schodów i nie ma potrzeby stosowania podjazdów i wind.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej /głosowej o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących . Brak pętli indukcyjnej.

 

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Parking bezpośrednio obok biblioteki, nie ma wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

 

Kontakt z Biblioteka w Janowicach  jest możliwy poprzez:

Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny: (32) 21 547 28

 

GBP w Bestwinie filia w Kaniowie

 Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

 

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Batalionów Chłopskich. Biblioteka usytuowana jest na piętrze budynku gromadzkiego. Brak drugiego wejścia. Do budynku prowadzą schody bez podjazdu, windy i rampy. Wewnątrz budynki do biblioteki prowadzą kolejne schody, strome i wąskie również bez możliwości zastosowania windy. Pomieszczenie biblioteczne składa się z wypożyczalni i czytelni przedzielonej szerokim otwartym przejściem. Z korytarza wchodzi się do toalety, brak dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Pomieszczenia są na piętrze, stary budynek, nie ma możliwości zastosowania rozwiązań architektonicznych, spełniających wymogi nowej ustawy.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej /głosowej o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących . Brak pętli indukcyjnej.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Parking bezpośrednio obok biblioteki, wspólny dla wszystkich instytucji znajdujących się w budynku

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

 

Kontakt z Biblioteka w Kaniowie jest możliwy poprzez:

Korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny: (32) 21 573 67