Rok 2020 dla bibliotek był rokiem niełatwym, a wszystko za sprawą pandemii COVID-19. Biblioteki były częściowo zamknięte, lub funkcjonowały w ograniczonym zakresie, nie pozostawiły jednak czytelnika samego. Oprócz wypożyczania tradycyjnego, prowadziły wypożyczalnie internetowe na platformach IBUK LIbra, LEGIMI, ACADEMICA.

Wszystkie działania wzięła pod uwagę komisja konkursu "Biblioteka Roku" organizowanego przez starostę bielskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oddziałem w Bielsku-Białej i Książnicą Beskidzką. Wszystkie biblioteki zostały wyróżnione , a tytuł Biblioteki Roku 2020 nie został przyznany.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie została wyróżniona za tworzenie przyjaznej przestrzeni dla użytkowników i bardzo wysokie wskaźniki czytelnicze. Dziękujemy naszym czytelnikom, bo to dzięki Wam osiągamy takie wyniki.